10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 1

tel. 89 523 33 05

fax 89 523 47 68

e-mail: ig@geo.kortowo.pl

Instytut Geodezji

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje na swoją skrzynkę pocztową.

ESA wyróżnia olsztyńską uczelnięSto tysięcy euro na badania jonosfery otrzymał Zespół Naukowy Zaawansowanych Metod Precyzyjnego Pozycjonowania na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej. Dzięki nim poprawi się precyzyjne pozycjonowanie.


Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) 24 października podpisała kontrakty z polskimi firmami i instytucjami naukowo-badawczymi w pierwszym konkursie ESA dla polskiego sektora kosmicznego. Wśród nich znalazł się Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Wniosek złożony przez UWM Precyzyjne modelowanie jonosfery dla poprawy pozycjonowania GNSS na obszarze Polski (Precise Ionospheric Modelling For Improved GNSS Positioning in Poland) uzyskał najwyższą ocenę w całym konkursie. Wartość kontraktu wynosi 100 000 euro, a badania będą prowadzone 12 miesięcy. Umowę z ESA w imieniu UWM podpisał prof. Jerzy Jaroszewski - prorektor do spraw nauki.


Projekt będzie realizować zespół naukowy Zaawansowanych Metod Precyzyjnego Pozycjonowania na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej. Jego kierownikiem jest prof. Paweł Wielgosz. Podwykonawcami w projekcie są Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu i Politechnika w Barcelonie. Wartość kontraktu wynosi 100 000 Euro, a badania będą prowadzone przez 12 miesięcy.


- Zakontraktowane badania dotyczą wykorzystania informacji o średnioskalowych zaburzeniach jonosfery w modelu jonosfery opracowanym w Instytucie Geodezji (przez dr inż. Annę Krypiak-Gregorczyk), a następnie wykorzystania uaktualnionego modelu do poprawy precyzyjnego pozycjonowania i nawigacji – wyjaśnia prof. Paweł Wielgosz.


Średnioskalowe zaburzenia jonosfery (Medium Scale Traveling Ionospheric Disturbances - MSTID) są zakłóceniami rozprzestrzeniającymi się w postaci fali z prędkością od 50 do 300 m/s. Kierunek i czas występowania MSTID zależą od pory roku, a na naszych szerokościach geograficznych najczęściej występują w okresie zimowym. Zjawiska te są wywoływane przez atmosferyczne fale grawitacyjne i powodują znaczące pogorszenie dokładności precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego.


Wyniki projektu znajdą zastosowanie przede wszystkim w geodezji oraz nawigacji samochodów, maszyn rolniczych i drogowych, samolotów, etc. Co ciekawe, poprawa dokładności opracowania obserwacji satelitarnych powinna pozwolić na lepsze wyznaczania parametrów troposfery (np. zawartość pary wodnej w atmosferze), a w efekcie na poprawę prognoz pogody. Od tego roku uczestniczymy w takich badaniach w ramach akcji COST ES1206.


Europejska Agencja Kosmiczna podpisała kontrakty z siedmioma podmiotami, które złożyły najwyżej ocenione wnioski. Dzięki umowom zrealizowane będą, wybrane przez ESA, projekty polskich podmiotów z sektora kosmicznego. Wysokość dofinansowania wszystkich projektów z pierwszego konkursu to ok. 6 mln euro (pierwsza część składki członkowskiej naszego kraju w ESA).


Europejska Agencja Kosmiczna (European Space Agency, ESA) powstała w 1975 r. w Paryżu. To organizacja międzynarodowa, której celem jest realizacja europejskiego programu badania i wykorzystania przestrzeni kosmicznej. W lipcu 2012 roku Rada ESA jednomyślnie zaakceptowała przystąpienie Polski do Agencji. Przez pierwsze pięć lat naszego członkostwa w ESA 45 proc. opłacanej przez nas rocznej składki (ok. 20 mln euro) będzie wracało do Polski jako dofinansowanie projektów realizowanych przez nasze firmy i instytucje naukowe.

Źródło: www.uwm.edu.pl/egazeta/esa-wyroznia-olsztynska-uczelnie

Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia naukowe 

Prof. Wiśniewski ukończył studia w 1976 roku na Wydziale Geodezji i Urządzeń Rolnych Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie (obecna nazwa: Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego). Także na tym wydziale w 1980 roku uzyskał stopień doktora po odbyciu stażu naukowego w Instytucie Geodezji Fizycznej Uniwersytetu Technicznego w Graz-Austria. Stopień doktora habilitowanego nadała mu natomiast w 1987 roku Rada Wydziału Geodezji Górniczej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Tytuł naukowy profesora otrzymał w 1992 roku. Od 1976 roku pracuje w Instytucie Geodezji (od 1995 roku na stanowisku profesora zwyczajnego). W latach 2000 -2009 był dyrektorem tego Instytutu, a wcześniej, od 1988 roku, zastępcą dyrektora ds. naukowych.

            Prof. Wiśniewski prowadzi badania naukowe w zakresie metod obliczeń geodezyjnych, w tym głównie metod estymacji parametrów w układach obserwacyjnych oraz metod statystycznej analizy wyników pomiarów. Jest autorem wielu publikacji zamieszczonych w czasopismach naukowych o najwyższym prestiżu międzynarodowym (Journal of Geodesy, Journal of Surveying Engineering-American Society of Civil Engineers, Manuscripta Geodaetica, Bollettino di Geodezja e Scienze Affini, Geodesy and Cartography), a także był wielokrotnie recenzentem artykułów do tych czasopism. Jego prace są znane w środowisku międzynarodowym i cytowane. Prof. Wiśniewski jest ponadto autorem 3 podręczników akademickich, jednego skryptu oraz dwóch oryginalnych monografii naukowych zawierających teoretyczne koncepcje opracowania obserwacji nawigacyjnych. Był kierownikiem czterech grantów finansowanych przez Komitet Badań Naukowych i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (1991-1994, 1994-1997, 1997-2000, 2007-2010) oraz głównym wykonawcą w kilku innych projektach badawczych.

Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Zbigniew Wiśniewski uzyskał za opracowanie oryginalnej teorii Msplit estymacji, przedstawionej w cyklu monotematycznych publikacji:

  • Wiśniewski Z. 2009. Estimation of parameters in a split functional model of geodetic observations (Msplit estimation). Journal of  Geodesy, No 83, str. 105-120.
  • Wiśniewski Z. 2009. Msplit estimation. Part I: Theoretical foundation. Geodesy and Cartography, Vol. 58, No 1, str. 3-21.
  • Wiśniewski Z. 2009, Msplit estimation. Part II: Squared Msplit estimation. Numerical examples. Geodesy and Cartography, Vol. 58, No 1, str. 23-48.
  • Wiśniewski Z. 2010. Msplit(q) estimation: estimation of parameters in a multi split functional model of geodetic observations. Journal of Geodesy,  No 84, str. 355-372.

            Opracowana teoria jest poważnym uogólnieniem M-estymacji stosowanej w wielu zagadnieniach technicznych, w tym także do opracowania obserwacji geodezyjnych. Jest także szczególnego rodzaju rozwinięciem metody największej wiarygodności oraz metody najmniejszych kwadratów.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 Instytut Geodezji