10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 1

tel. 89 523 33 05

fax 89 523 47 68

e-mail: ig@geo.kortowo.pl

Instytut Geodezji

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje na swoją skrzynkę pocztową.

Publikacje – 2011

Publikacje w czasopiśmie wyróżnionym z listy filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej

 1. Błaszcza-Bąk W., Janowski A., Kamiński W., Rapiński J., 2011, ALS  data filtration with fuzzy logic, Journal of the Indian Society of Remote Sensing. Volume 39, Issue 4, pp 591 – 597.
 2. Błaszczak-Bąk W., Janowski A., Kamiński W., Rapiński J., 2011, Optimalization algorithm and filtration using the adaptive TIN model at the stage of initial processing of the ALS point cloud, Canadian Journal of Remote Sensing (praca przyjęta do druku).
 3. Cellmer S. (2011), A Graphic Representation of the Necessary Condition for the MAFA Method. Transactions on Geoscience and Remote Sensing, vol. 50 Issue 2, pp. 482 - 488 (DOI: 0.1109/TGRS.2011.2161321).
 4. Duchnowski R. Robustness of strategy for testing leveling mark stability based on rank tests. Survey Review, 43, 323, pp. 687-699.
 5. Duchnowski R., Wiśniewski Z. Estimation of the Shift between parameters o functional models of geodetic observations by applying Msplit estimation. Journal of Surveying Engineering DOI:10.1061/(ASCE)SU. 1943-0000062.
 6. Krankowski A., Zakharenkova I., Krypiak-Gregorczyk A., Shagimuratov I.I., Wielgosz P. (2011) Ionospheric Electron Density Observed by FORMOSAT-3/COSMIC over the European Region and Validated by Ionosonde Data, Journal of Geodesy, Volume 85, Issue 12, pp.949-964 (DOI 10.1007/s00190-011-0481-z).
 7. Wielgosz, P., Cellmer, S., Rzepecka, Z. Paziewski J. and Grejner-Brzezinska D.A., (2011) Troposphere modeling for precise GPS rapid static positioning in mountainous areas, Measurement Science and Technology, Vol. 22,    No. 4, pp. 89-99 (DOI: 10.1088/0957-0233/22/4/045101).
 8. Wielgosz P., Paziewski J. Baryła R. (2011) On Constraining Zenith Tropospheric Delays in Processing of Local  GPS Networks with Bernese Software, Survey Review,  Volume 43, Number 323, October 2011 , pp. 472-483 (DOI: 10.1179/003962611X13117748891877).
 9. Zakharenkova I.E., Krankowski A., Shagimuratov I.I., Cherniak Yu.V., Krypiak-Gregorczyk A., Wielgosz P., Lagovsky A.F., 2011, The occurrence of the geomagnetic storm observed by FORMOSAT-3 / COSMIC during solar minimum, Earth, Planets and Space (EPS) (accepted, in print).

 

 

Publikacje w czasopiśmie recenzowanym o zasięgu międzynarodowym

 

 1. Błaszczak – Bąk W., Janowski A., Kamiński W., Rapiński J., 2011, A modified methodology for analysing ALS observations” Reports on Geodesy, No 1 (90).
 2. Cellmer S. (2011), Using the Integer Decorrelation Procedure to increase of the effciency of the MAFA Method, Artificial Satellites, Vol. 46, No. 3 pp.103-110.
 3. Dawidowicz K., 2011, Comparison of using relative and absolute PCV corrections in short baseline GNSS observation processing”, Artificial Satellites, Vol. 46, No. 1 – 2011, str. 19-31.
 4. Duchnowski R. Sensitivity of robust estimators applied in strategy for testing stability of reference points. EIF approach. Geodesy and Cartography, 2011, Vol 60, No 2. pp 125-136.
 5. Duchnowski R., Wiśniewski Z. Shift-Msplit estimation. Geodesy and Cartography, 2011, Vol 60, No 2. pp 79-97.
 6. Figurski M., Bogusz J., Bosy J., Kontny B., Krankowski A., Wielgosz P., (2011) „ASG+”: project for polish multifunctional precise satellite positioning system, Reports on Geodesy No 2 (91), pp. 51-58.
 7. Hejbudzka K., Dumalski A., 2011, “Investigating the accuracy of spatial coordinates of modeled HDS target center depending on the Range from terrestrial laser scanner measurements” Reports on Geodesy, No 1 (90).
 8. Kamiński W., 2011, DiSTFAG method robust to gross errors in monitoring displacements and strains in unstable reference systems, Geodesy and Cartography vol.60. No 1, pp. 21 – 33.
 9. Kowalczyk K., Rapiński J., 2011: The modelling of a reflectorless range finder maximum range with Phong model. Reports on Geodesy.
 10. Kowalczyk K., Tomaszewski D., 2011, Development of the 3d model of the historic building wall with the use of reflectorless electronic tacheometer. Reports on Geodesy.
 11. Rapiński J., 2011: Pseudolite location error, Environmental Engineering 2011, vol 3, 1488-1450.
 12. Rapiński J., Śmieja M., 2011 Pseudolite augmented navigation in automotive application. Journal of Kones Powertrain and Transportation, Vol.18, No. 4, pp. 405-411.
 13. Rapiński J., Śmieja M., 2011 Prospects for the development of automotive networks based on ethernet. Journal of Kones Journal of Kones Powertrain and Transportation, Vol.18, No. 3, pp. 445-452.
 14. Rzepecka Z., Oszczak S., Wasilewski A., Kurpiński G., Coordinate changes of geodetic control network points located on Polish copper basin area during last fourteen years, Environmental Engineering vol 3, 2011.

Publikacje w recenzowanych czasopismach polskich o zasięgu co najmniej krajowym

 1. Bojarowski K., Schematy łącznego opracowania wyników pomiarów  pozyskanych metodami klasycznymi i skanerem laserowym w procesie oceny stanu geometrycznego obiektów inżynierskich. Artykuł przyjęty do druku w Zeszytach Naukowych Politechniki Rzeszowskiej.
 2. Bojarowski K., Modelowanie obiektów w procesie modernizacji tras drogowych i kolejowych. Artykuł przyjęty do druku w Zeszytach Naukowych Politechniki Rzeszowskiej.
 3. Cellmer S., Rapiński J., 2011: Tests of selected automatic positioning systems in post-processing mode. Technical Sciences, 2011, 14(1).
 4. Dawidowicz K., 2011, “GNSS Satellite levelling with use services of ASG-EUPOS system”,Technical Sciences. UWM Olsztyn – przyjęty do druku.
 5. Dawidowicz K., 2011, „Wykorzystanie wirtualnych stacji systemu ASG-EUPOS do wyznaczania wysokości w statycznych pomiarach SGP”, Acta Scientiarum Polonorum Seria: GEODESIA ET DESCRIPTO TERRARUM. (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu) – przyjęty do druku.
 6. Dumalski A., 2011, Evaluation of Possible Application of Terrestrail Laser Scaner – ScanStation in Vertical Displacement Measurements. Technical Sciences, 14 (1).
 7. Gościewski D., Ustalenie wielkości siatki bazowej GRID w zależności od ukształtowania terenu. Artykuł przyjęty do druku w Zeszytach Naukowych Politechniki Rzeszowskiej.
 8. Gościewski D., Zastosowanie algorytmów aproksymacji wielomianowej do wyznaczenia wysokości w węzłach brzegowych struktury RID. Artykuł przyjęty do druku w Zeszytach Naukowych Politechniki Rzeszowskiej.
 9. Górski J., Współczesne mapy powiatów w świetle opinii i oczekiwań użytkowników. Acta Scientiarum Polonorum, Geodesia et Descriptio Terrarum, nr 9 (4) 2010, s. 17-25, ISSN 1644-0668 [tom ukazał się w listopadzie 2011].
 10. Janicka J., Rapiński J., 2011 Modelowanie 3D z wykorzystaniem darmowego oprogramowania. Przegląd Geodezyjny, 9, 2011.
 11.  Leszczyńska M., 2011, System wspomagania decyzji optymalizujących rozwój marginalnych obszarów wiejskich. Acta Scientiarum Polonoru; Geodesia et Descriptio Terrarum. Wrocław.
 12. Leszczyńska M., 2011, Wspomaganie decyzji optymalizujących rozwój marginalnych obszarów wiejskich. Roczniki Geomatyki, tom IX, zeszyt 1(45). Warszawa.
 13. Rapiński J., Kowalczyk K., 2011 Opracowanie map gradientów prędkości pionowych ruchów powierzchni skorupy ziemskiej na obszarze Polski, Technical Sciences UWM Olsztyn 14(2).
 14. Rapiński J., Kowalczyk K., 2011 Verification of Phong model in reflectorless surveys, Technical Sciences UWM Olsztyn 14(2).
 15. Rzepecka Z., Oszczak S., Wasilewski A., Kurpiński G., 2011, Comparison of static GPS determinations obtained with the POZGEO service and GPS local network elaboration, Reports on Geodesy, Warszawa.

monografiA I ROZDZIAŁY MONOGRAFII

 1. Bednarczyk M., Cellmer S., Kowalczyk K., Rapiński J., Wyszyński L., 2011: Determination of deformation of water tower in Ciechanów. Rozdział w monografii.
 2. Bojarowski K., Digital map the designing and registration of architectural and engineering objects. Rozdział monografii. Studio Wydawnicze Jografika, Olsztyn 2011.
 3. Cellmer S. (2011), Actual problems in modern geodesy – Instant precise positioning using MAFA method. Rozdział w monografii) str. 13-21.
 4. Leszczyńska M., 2011, Design and implementation of a spatial decision support system for optimisation of marginal rural area. Rozdział w monografii, The future with GIS Y.2011. Zagreb.
 5. Leszczyńska M., Endler Zb., 2011, Architecture of the knowledge based geoinformation system. Rozdział w monografii, The future with GIS Y.2011. Zagreb.
 6. Leszczyńska M., 2011, The aspects of use of innovative technologies supporting the sustainable  development of rural areas. Rozdział w monografii, Problems of Management and Environmental Protection.
 7. Mroczkowski K. 2011, „Control the deformation of road surface”. Rozdział w monografii „Actual problems in modern geodesy”, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
 8. Mroczkowski K. 2011, „Methods of foundations deformation identification based on the leveling surveys”. Rozdział w monografii „Actual problems in modern geodesy”, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
 9. Rzepecka Z., Oszczak S., Wasilewski A., Analysis of GPS Points Coordinate Changes on Polish Copper Basin Area. Rozdział w monografii pt.  Actual problems in modern geodesy, str. 87-99.

REFERATY – 2011

WYKAZ REFERATÓW WYGŁOSZONYCH NA KONFERENCJACH ZAGRANICZNYCH

 

 1. Cellmer S., “The real time precise positioning using MAFA method”, The 8th International Conference ENVIRONMENTAL ENGINEERING, Vilnius, Lithuania 19-20 May 2011, str. 1310-1314.
 2.  Krankowski Andrzej , Wielgosz Pawel , Zakharenkova Irina , Krypiak-Gregorczyk Anna, Sieradzki Rafal, 2011, GNSS-derived TEC and ROTI - parameters for IRI improvement, IRI 2011 workshop, Hermanus, 10-14 październik 2011 r.
 3. Krypiak-Gregorczyk A., Zakharenkova I., Krankowski A., Shagimuratov I., Sieradzki R., 2011, Analyses of the geomagnetic storm of October 11, 2008 using combined COSMIC, ground-based digisondes and GPS network data, VIII General Assembly of the EGU, Vienna, Austria, 3-8 April 2011.
 4. Leszczyńska M., Design and implementation of a spatial decision support system for optimisation of marginal rural area. International Geographic Information Systems “GIS ODYSSEY 2011”, 5th to 9th of September 2011.
 5. Leszczyńska M., Endler Z., Architecture of the knowledge based geoinformation system. International Geographic Information Systems “GIS ODYSSEY 2011”, 5th to 9th of September 2011.
 6. Rapiński J., Rzepecka Z., Cellmer S., Pseudolites and their applications, Proceedings of the 5-th international conference on engineering surveying, INGEO2011, Institute of Applied Geodesy Faculty of Geodesy, University of Zagreb, 2011.
 7. Rothkaehl Hanna, Krankowski Andrzej, Przepiorka Dorota, Krypiak-Gregorczyk Anna, Sieradzki Rafal, Slominska Ewa, 2011, The description of high latitude ionospheric structures during last solar minimum, IRI 2011 workshop, Hermanus, 10-14 październik 2011 r.
 8. Rzepecka Z., Cellmer S., Rapiński J., „Investigation of viaduct movements during train pass using GPS technique”, Proceedings of the 5-th international conference on engineering surveying, konferencja INGEO2011, Institute of Applied Geodesy Faculty of Geodesy, University of Zagreb, 2011.
 9. Rzepecka Z., Oszczak S., Wasilewski A., Kurpiński G., „Coordinate changes of geodetic control network points located on Polish copper basin area during last fourteen years”, The 8th International Conference ENVIRON-MENTAL ENGINEERING, Vilnius, Lithuania 19-20 May 2011.
 10. Sieradzki R., Krankowski A., Shagimuratov I.I., Krypiak-Gregorczyk A., 2011, Near real-time monitoring of TEC       fluctuations in northern hemisphere using GNSS permanent network, VIII General Assembly of the EGU, Vienna, Austria, 3-8 April 2011.
 11. Słomińska E., Krypiak-Gregorczyk A., 2011, Multi- instrumental studies on the Topside Ionosphere, VIII General Assembly of the EGU, Vienna, Austria, 3-8 April 2011.
 12. Zakharenkova Irina, Cherniak Iurii, Shagimuratov Irk, Krankowski Andrzej, Krypiak-Gregorczyk Anna, 2011, Investigation of the Plasmasphere Contribution to the GPS TEC over European Midlatitudes under Solar Minimum Conditions, IRI 2011 workshop, Hermanus, 10-14 październik 2011 r.

 

WYKAZ REFERATÓW WYGŁOSZONYCH NA KONFERENCJACH KRAJOWYCH

 1. Błaszczak – Bąk W., Janowski A., Kamiński W., Rapiński J., 2011, A modified methodology for analysing ALS observations” Reports on Geodesy, No 1 (90).
 2. Bojarowski K., referat pt. Schematy łącznego opracowania wyników pomiarów  pozyskanych metodami klasycznymi i skanerem laserowym w procesie oceny stanu geometrycznego obiektów inżynierskich. Wygłoszony na IV Ogólnopolskiej Konferencji N-T „Kartografia numeryczna i informatyka geodezyjna”, Rzeszów-Solina 2011.
 3. Cellmer S., referat pt. Wykorzystanie funkcji nieoznaczoności pomiaru fazowego do wyznaczania precyzyjnej pozycji w czasie rzeczywistym, IV Konferencja Naukowo-Techniczna KARTOGRAFIA NUMERYCZNA I INFORMATYKA GEODEZYJNA 07-09 września 2011 r. WZW „JAWOR” w Solinie.
 4. Gościewski D., referat pt. Ustalenie wielkości siatki bazowej GRID w zależności od ukształtowania terenu. Referat wygłoszony na IV Ogólnopolskiej Konferencji N-T „Kartografia numeryczna i informatyka geodezyjna”, Rzeszów-Solina 2011.
 5. Górski J., Nazewnictwo stacji kolejowych jako składnik danych topograficznych. Seminarium „Nazwy geograficzne jako rejestr georeferencyjny”. Organizatorzy: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – Instytut Geodezji i Geoinformatyki, Polska Akademia Umiejętności – Komisja Geoinformatyki, Polska Akademia Nauk – Sekcja Kartografii Komitetu Geodezji, Stowarzyszenie Kartografów Polskich. Miejsce i termin: Polanica Zdrój, 21 – 22 września 2011 r. Streszczenie referatu zostało zamieszczone w materiałach konferencyjnych.
 6. Górski J., Mapy powiatów w internetowych serwisach samorządowych. VI Ogólnopolskie Sympozjum Geoinformacyjne „Mapa w geoinformacji”. Organizatorzy: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – Instytut Geodezji I Geoinformatyki, Polska Akademia Umiejętności – Komisja Geoinformatyki, Polska Akademia Nauk – Sekcja Kartografii Komitetu Geodezji, Stowarzyszenie Kartografów Polskich. Miejsce i termin: Polanica Zdrój, 21 – 22 września 2011 r. Streszczenie referatu zostało zamieszczone w materiałach konferencyjnych.
 7. Krankowski A., Drożyner A., Sieradzki R., Krypiak-Gregorczyk A., Zakharenkova I., 2011, Moduł modelowania i predykcji stanu jonosfery, Konferencja Komisji Geodezji Satelitarnej Komitetu Badan Kosmicznych i Satelitarnych PAN „Satelitarne metody wyznaczania pozycji we współczesnej geodezji i nawigacji”, Wrocław, 2-4.06.2011 r.
 8. Krypiak-Gregorczyk A., Krankowski A., Zakharenkova I., 2011, Integracja obserwacji z systemu FORMOSAT- 3/COSMIC z naziemnymi wyznaczeniami TEC z permanentnych obserwacji GNSS,  Konferencja Komisji Geodezji Satelitarnej Komitetu Badan Kosmicznych i Satelitarnych PAN „Satelitarne metody wyznaczania pozycji we współczesnej geodezji i nawigacji”, Wrocław, 2-4 czerwca 2011 r.
 9. Lamparski J., Świątek K., 2011, Kilka retrospekcji związanych z usytuowaniem elipsoidy Krasowskiego w stosunku do poziomej sieci podstawowej Polski, Wrocław, 2-4.06.2011 r.
 10. Lamparski J., 2011, Globalne i lokalne modele geoidy obszaru Polski, Wrocław, 2-4.06.2011 r.
 11. Leszczyńska M., 2011, Aspekty wykorzystania innowacyjnych technologii przy wspieraniu zrównoważonego rozwoju marginalnych obszarów wiejskich. VI Ogólnopolska konferencja naukowa z udziałem gości zagranicznych: Kształtowanie i ochrona środowiska obszarów o zróżnicowanych walorach przyrodniczych - uwarunkowania przyrodnicze, techniczne i społeczno-ekonomiczne. 27-29.06.2011 r. w Olsztynie.
 12. Sieradzki R., Krankowski A., Krypiak-Gregorczyk A., Zakharenkova I., Kapcia J., 2011, Zastosowanie wysokoczęstotliwościowych odbiorników GNSS do badania scyntylacji sygnałów satelitarnych w jonosferze, Konferencja Komisji Geodezji Satelitarnej Komitetu Badan Kosmicznych i Satelitarnych PAN „Satelitarne metody wyznaczania pozycji we współczesnej geodezji i nawigacji”, Wrocław, 2-4 czerwca 2011 r.
 13. Rzepecka Z., Oszczak S., Wasilewski A., Kurpiński G., referat pt. Comparison of static GPS determinations obtained with the POZGEO service and GPS local network elaboration, Scientific-Technical Conference ”Current Problems in Engineering Surveying”, Warsaw, Poland, 2011.

Patenty, instrukcje przygotowane do wdrożenia

 1. Gościewski D., System GRID v.4.7. System przetwarzania megadanych. Pakiet programów umożliwiających przetwarzanie i optymalizację dużych ilości obserwacji wykorzystywanych do tworzenia numerycznych modeli terenu (DTM). Moduł kompresji RLE.

Publikacje – 2010

Publikacje w czasopiśmie wyróżnionym z listy filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej

 

 1. Cellmer S, Wielgosz P, Rzepecka Z., 2010, Modified Ambiguity Function Approach for GPS carrier phase positioning. Journal of Geodesy (DOI: 10.1007/s00190-009-0364-8).
 2. Duchnowski R. (2010). Median-based estimates and their application in controlling  reference mark stability. Journal of Surveying Engineering, Vol. 136, No 2, str. 47- 52.
 3. Wiśniewski Z. (2010). Msplit(q) estimation: estimation of parameters in a multi split functional model of geodetic observations. Journal of Geodesy,Vol 84, No 6, str.355-372. 

Publikacje w czasopiśmie recenzowanym o zasięgu międzynarodowym

 

 1. Cellmer S., Rapiński J.,2010, Linearization problem in pseudolite surveys, Journal of Applied Geodesy, 4 (2010), 33–39 6 de Gruyter 2010, DOI 10.1515/JAG.2010.004.
 2. Kowalczyk K., Rapiński J., Mróz M., 2010, Analysis of vertical movements through interpolation techniques. Acta Geodynamica et Geomaterialia, Vol. 7, No. 4 (160). 

Publikacje w recenzowanych czasopismach polskich o zasięgu co najmniej krajowym

 1. Dawidowicz K., 2010, "Variations CorrectIions in processing of GPS observations with use of commercial software”, Technical sciences No 13,  2010, str. 120-132. (Wydawnictwo UWM Olsztyn).
 2. Górski J., 2010, Ogólnodostępne mapy powiatów jako środek przekazu
  informacji o infrastrukturze społecznej Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 20, Kraków, 2009, ISBN 978-83-61-576-10-5 (tom ukazał się w listopadzie 2010).
   

monografiA I ROZDZIAŁY MONOGRAFII

 1. Górski J., 2010, Obraz kartografii w prasie regionalnej w świetle materiałów internetowych (na przykładzie map powiatów). Prace i Studia Kartograficzne, tom 3: Polska kartografia w dobie przemian metodycznych i technologicznych, Polskie Towarzystwo Geograficzne – Oddział Kartograficzny, Warszawa 2010, ISBN 978-83-62089-13-0 (opublikowane) – rozdział.
 2. Leszczyńska M., 2010, Decision-making support system for optimisation of marginal rural area development. Monograph, Space, Heritage&Future Y.2010. Zagreb. ISBN 953-6129-31-0, rozdział, str. 201-209.
 3. Mroczkowski K., Poradnik „Problemy administracyjne i prawne w geodezji”. Wydawnictwo Forum. Rozdział „Wybrane metody pomiarów inwentaryzacyjnych dla potrzeb diagnostycznych”. Maj 2010, nr 7/4.1, str. 1-14.
 4. Mroczkowski, K. Poradnik „Problemy administracyjne i prawne w geodezji”. Wydawnictwo Forum. Rozdział „ Etapy geodezyjnej obsługi inwestycji budowlanych”. Luty 2010, 7/1, str, 1-2, 7/2, str. 1-2, 7/3, 1-15, 7/4, str. 1-7, 7/5, str. 1-11.

REFERATY – 2010

WYKAZ REFERATÓW WYGŁOSZONYCH NA KONFERENCJACH ZAGRANICZNYCH

 

Publikacje w materiałach z konferencji zagranicznych

 1. Hejbudzka K., Lindenbergh R., Soudarissanane S., Humme A., “Influence of atmospheric conditions on the range distance and number of returned points in Leica ScanStation 2 point clouds.”  International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Science, Vol. XXVIII, Part 5.
 2. Lindenbergh R., Soudarissanane S., de Vries, M. de Schipper,  Hejbudzka K,. Duijnmayer K., van Goor and A.Cohen B., “Eolian Sand Transport Monitored by Terrestrial Laser Scanning” International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Science, Vol. XXVIII, Part 5.
 3. Błaszczak – Bąk W., Janowski A., Kamiński W., Rapiński J., 2010, Modification of LiDAR point cloud processing methodology. FIG Congress 2010, Facing the Challenges – Building the Capacity   11-16 April 2010, Sydney, Australia,http://www.fig.net/pub/fig2010/papers/fs02d%5Cfs02d_blaszczak_kaminski_et_al_3992.pdf.
 4. Dumalski A., Hejbudzka K., „An Attempt at Using a Terrestrial Laser Scanner for Detecting Minimal Displacement and Objects’ Deformations”, FIG Congress 2010, Facing the Challenges – Building the Capacity 11-16.04.2010 r., Sydney, Australiahttp://www.fig.net/pub/fig2010/papers/fs03d%5Cfs03d_dumalski_hejbudzka_4017.pdf.
 5. Cellmer S, Wielgosz P, Rzepecka Z., 2010, GNSS carrier phase processing using some properties Of Ambiguity Function Method - FIG Congress 2010 Facing the Challenges – Building the Capacity Sydney, Australia, 11-16 April 2010.
 6. Leszczyńska M., „Decision-making support system for optimisation of marginal rural area development”, International Geographic Information “GIS ODYSSEY 2010”, 3rd to 7th of September 2010.

 WYKAZ REFERATÓW WYGŁOSZONYCH NA KONFERENCJACH KRAJOWYCH

 1. Błaszczak – Bak W., Janowski A., Kamiński W., Rapiński J., 2010, Proposition of aerial laser survey point cloud methodology modification. XXIII Konferencja Naukowo – Techniczna Katedr i Zakładów Geodezji Sekcji Specjalnej Geodezji na WN Polskiej Akademii Nauk, Światowy Dzień Hydrografii 2010 oraz Warsztaty Technologiczne, Geomatyka, Gdańsk.
 2. Dawidowicz K.,2010, „Obliczanie poprawek do obserwacji kodowych fazowych ze względu na zmienność położenia centrów fazowych anten”, Konferencja – „Satelitarne metody wyznaczania pozycji we współczesnej geodezji i nawigacji", 20-21 maja, UWM w Olsztynie, materiały konferencyjne – płyta CD.
 3. Górski J., „Współczesne mapy powiatów w świetle opinii i oczekiwań
  użytkowników”. Konferencja Naukowo-Techniczna na temat „Geodezja, kartografia i geoinformatyka w teorii i praktyce”, Wrocław, 30 czerwca – 2 lipca 2010 r.
 4. Lamparski J., 2010,  ASG-EUPOS a osnowa podstawowa Polski, Konferencja Komisji Geodezji Satelitarnej Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN nt. Satelitarne metody wyznaczania pozycji we współczesnej geodezji i nawigacji, 20-21 maja 2010, Olsztyn, materiały konferencyjne – płyta CD.
 5. Lamparski J., Świątek K., 2010, Wykorzystanie ASG-EUPOS w wyznaczaniu współrzędnych sieci realizacyjnych, Seminarium Sieci Geodezyjnych Komitetu Geodezji PAN, Sekcji Dynamiki Ziemi Komitetu Geodezji PAN oraz Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej nt. Współczesne problemy osnów podstawowych, materiały konferencyjne – płyta CD.
 6. Lamparski J., 2010, GNSS w zakładaniu osnów szczegółowych i realizacyjnych, I Ogólnopolska Konferencja Użytkowników ASG-EUPOS nt. SYSTEM ASG-EUPOS DZIŚ I JUTRO, Warszawa, 28-29 października 2010,– referat zamówiony, materiały konferencyjne – pen drive.
 7. Leszczyńska M., „System Wspomagania Decyzji optymalizujących rozwój marginalnych obszarów wiejskich - architektura systemu”, Konferencja Naukowo-Techniczna na temat „Geodezja, kartografia i geoinformatyka w teorii i praktyce”, Wrocław, 30 czerwca – 2 lipca 2010.
 8. Leszczyńska M., „Model systemu wspomagającego podejmowanie decyzje związanych z wielofunkcyjnym rozwojem obszarów wiejskich”, Konferencja Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej "Geoinformacja w Polsce" Warszawa, 4-6 listopad 2010 r.
 9. Górski J., „Mapa jako komponent serwisu internetowego”. Konferencja na temat „Mapy w sieci. Sposoby kartograficznej prezentacji danych przestrzennych”, Zakopane, 29 września – 1 października 2010 r.
 10. Górski J., „Obraz kartografii w prasie lokalnej w świetle materiałów
  internetowych (na przykładzie map powiatów)”. XXXIV Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna „Polska kartografia w dobie przemian metodycznych i technologicznych”, Warszawa, 21 – 22 października 2010 r.

 Patenty, instrukcje przygotowane do wdrożenia

 1. System GRID v.4.7. System przetwarzania megadynach. Pakiet programów umożliwiających przetwarzanie i optymalizację dużych ilości obserwacji wykorzystywanych do tworzenia numerycznych modeli terenu (DTM). Moduł kompresji RLE (D.Gościewski).
 2. Zgłoszenie patentowe (Kowalczyk K., Rapiński J.) „Urządzenia do geodezyjnego pomiaru linii odciągowych”, nr P. 390624 [WIPO ST 10/C PL390624], dn. 05.03.2010 r. Pozytywna wstępna opinia UP RP.

Publikacje – 2009

Publikacje w czasopiśmie wyróżnionym z listy filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej

 1. Wiśniewski Z., 2009, Estimation of parameters in a split functional model of geodetic observations (Msplit estimation). Journal of Geodesy (2009) 83, pp.105-120.

 

Publikacje w czasopiśmie recenzowanym o zasięgu międzynarodowym (Geodesy and Cartography, Reports on Geodesy, inne niż filadelfijska)

 1. Błaszczak-Bąk W., Janowski A., 2009, „Proposed technology of LIDAR data processing to build DTM”, Reports on Geodesy (2/87).
 2. Cellmer S., 2009, Proposal for new strategy in precise positioning. Reports on Geodesy No. 2 (87): 77-85.
 3. Hejbudzka K., Kamiński W., 2009, Wykorzystanie naziemnego skanera laserowego Leica ScanStation w pomiarach inwentaryzacyjnych na przykładzie kopuły sferycznej. Reports on Geodesy No 2 (87), pp. 145- 152.
 4. Kamiński W., 2009, Analysis of the accuracy of estimation results obtained by the method of least absolute deviations, Allgemeine Vermessung  - Nachrichten, N.4, 158-163.
 5. Kamiński W., 2009, Properties and analysis of the accuracy of estimation results obtained by the DiSTFA method in monitoring displacements and strains, Geodezja i Kartografia (Geodesy and Cartography) vol.58. No 2, pp. 37-50.
 6. Mroczkowski K., 2009 Determining deformation on the road surface. IX Konferencja Naukowo-Techniczna „Aktualne problemy w geodezji inżynieryjnej”. 30–31 march, Warszawa-Białobrzegi. Reports on Geodesy, No.2(87), 2009. Pages 277-282.
 7. Mroczkowski K., 2009 Rheological models applied in determining deformation of the surface. IX Konferencja Naukowo-Techniczna „Aktualne problemy w geodezji inżynieryjnej”. 30–31 march, Warszawa-Białobrzegi. Reports on Geodesy, No.2(87), 2009. Pages 271-276.
 8. Wiśniewski Z., 2009, Msplit estimation. Part I: Theoretical foundation. Geodesy and Cartography (2009), Vol. 58, no 1, pp. 3-21.
 9. Wiśniewski Z., 2009, Msplit estimation. Part II: Squared Msplit estimation. Numerical examples.  Geodesy  and Cartography, Vol. 58, no 1, pp. 23-48.

 

Publikacje w recenzowanych czasopismach polskich o zasięgu co najmniej krajowym

 1. Górski J., 2009, „Ogólnodostępne mapy powiatów jako środek przekazu informacji o infrastrukturze społecznej”, zgłoszony do druku w Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Telelekcji.

 2. Duchnowski R., 2009, Geodetic application of R-estimation-levelling network examples. Technical Sciences.

 

Autorstwo monografii W JĘZYKU POLSKIM

 1. Gajderowicz I., 2009, „Odwzorowania kartograficzne – podstawy”, podręcznik wydany przez Wydawnictwo UWM, Olsztyn, 2009.

 

REFERATY – 2009

WYKAZ REFERATÓW WYGŁOSZONYCH NA KONFERENCJACH ZAGRANICZNYCH

 1. Cellmer S., Wielgosz P., 2009, GNSS carrier phase processing using Modified Ambiguity Function Approach, EUREF 2009 Symposium, Florence Italy, 27th - 30th May.
 2. Leszczyńska M., 2009, “Application of geoinformation techniques in sustainable development of marginal rural area”. Praca przedstawione na European Geosciences. General Assembly.

 

 WYKAZ REFERATÓW WYGŁOSZONYCH NA KONFERENCJACH KRAJOWYCH

 1. Bojarowski K. Modelowanie obiektów w procesie modernizacji tras drogowych i kolejowych referat wygłoszony przez na III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej „Kartografia Numeryczna i Informatyka Geodezyjna”, Rzeszów
 2. Bojarowski K., Gościewski D., 2009, Ocena elementów konstrukcyjnych  obiektów budowlanych z wykorzystaniem numerycznego modelowania powierzchni. Materiały III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej „Kartografia Numeryczna i Informatyka Geodezyjna” Wydawnictwo Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów.
 3. Cellmer S., 2009, Propozycja nowej strategii obliczeniowej w precyzyjnym pozycjonowaniu, IX Konferencja naukowo-techniczna „Aktualne Problemy w Geodezji Inżynieryjnej”, Warszawa – Białobrzegi 26-27 marca.
 4. Cellmer S., Rzepecka Z., Wielgosz P., 2009, Algorytm precyzyjnego pozycjonowania z zastosowaniem funkcji nieoznaczoności pomiaru fazowego. XXI Jesienna Szkoła Geodezji, Polanica, 1-3 października.
 5. Cellmer S., Wielgosz P., Rzepecka Z., 2009, Algorytm precyzyjnego pozycjonowania z zastosowaniem funkcji nieoznaczoności pomiaru fazowego Konferencja Komisji Geodezji Satelitarnej Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN „Satelitarne metody wyznaczania pozycji we współczesnej geodezji i nawigacji” Wojskowa Akademia Techniczna, 19-20 listopada.
 6. Cellmer S., Wielgosz P., Rzepecka Z., 2009, Precyzyjne pozycjonowanie z wykorzystaniem algorytmu MAFA. Konferencja Komisji Geodezji Satelitarnej Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN „Satelitarne metody wyznaczania pozycji we współczesnej geodezji i nawigacji”, Warszawa 19-20 listopada.
 7. Gościewski D., 2009, Ocena elementów konstrukcyjnych  obiektów budowlanych z wykorzystaniem numerycznego modelowania powierzchni referat wygłoszony przez. na III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej „Kartografia Numeryczna i Informatyka Geodezyjna”, Rzeszów.
 8. Gościewski D., 2009, Zastosowanie algorytmów aproksymacji wielomianowej do wyznaczenia wysokości w węzłach  brzegowych struktury Grid. referat wygłoszony na III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej „Kartografia Numeryczna i Informatyka Geodezyjna”, Rzeszów.
 9. Górski J., „Formy wykorzystania dawnych planów miast polskich w serwisach internetowych”, XXIII Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii „Dawna kartografia miast”, Warszawa, 24-26 września.
 10. Górski J., „Kształtowanie prezentacji treści map hałasu z perspektywy metodyki przedstawień kartograficznych”. Ogólnopolskie Sympozjum Geoinformacyjne „Geoinformatyka dla środowiska i społeczeństwa – badania i zastosowanie”, Kraków, 17-19 września.
 11. Hejbudzka K., Kamiński W., 2009, Wykorzystanie naziemnego skanera laserowego Leica ScanStation w pomiarach inwentaryzacyjnych na przykładzie kopuły sferycznej. Proceedings of the 8th Scientific – Technical Conference „Current problem sof engineering surveying”. Warszawa – Białobrzegi, Poland, May.
 12. Lamparski J., Bojarowski K., 2009,  GPS w praktyce geodezyjnej jako źródło danych przestrzennych wykład wygłoszony przez na XV edycji konferencji GIS w Praktyce, Warszawa.
 13. Leszczyńska M., „Zastosowanie technik geoinformacyjnych we wsparciu zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich”, Konferencja „Modernizacja polskich zasobów geoinformacyjnych w ramach INSPIRE”, Warszawa, 5‑7 października.
 14. Świątek K., Lamparski J., Bojarowski K., 2009,  GPS w praktyce geodezyjnej jako źródło danych przestrzennych.  Materiały XV edycji konferencji GIS w Praktyce, Warszawa.

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 Instytut Geodezji