10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 1

tel. 89 523 33 05

fax 89 523 47 68

e-mail: ig@geo.kortowo.pl

Instytut Geodezji

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje na swoją skrzynkę pocztową.

Wykaz przedmiotów prowadzonych przez pracowników Instytutu Geodezji w roku akademickim 2009/2010

 

Rachunek wyrównawczy – dr inż. W. Cymerman, dr inż. W. Błaszczak-Bąk, dr inż. R. Duchnowski, dr inż. A. Dumalski, prof. dr hab. inż. Z. Wiśniewski, dr inż. S. Cellmer, dr inż. J. Rapiński

Zaawansowane metody opracowania obserwacji prof. dr hab. inż. Z. Wiśniewski, dr inż. S. Cellmer, dr inż. P. Wielgosz 

Podstawy geodezji z geomatyką dr hab. inż. W. Kamiński prof. UWM, dr hab. inż. A. Krankowski prof. UWM, dr inż. B. Wolak, dr inż. A. Dumalski, dr inż. P. Wielgosz

Geodezja inżynieryjna prof. dr hab. inż. A. Wasilewski, dr inż. M. Grala, prof. dr hab. inż. Z. Wiśniewski, dr inż. S. Cellmer, dr inż. K. Bojarowski, dr hab. Z. Rzepecka prof. UWM, dr inż. J. Rapiński, dr inż. G. Kopiejewski 

Podstawy geodezji z geomatyką – dr hab. inż. K. Świątek prof. UWM, dr inż. B. Świątek, dr inż. K. Dawidowicz

Informatyka dr inż. D. Gościewski, dr inż. W. Błaszczak-Bąk, dr inż. J. Rapiński, r inż. A. Bobojć, mgr inż. A. Krypiak-Gregorczyk, dr inż. A. Prątnicka 

Technologie informacyjne dr inż. D. Gościewski, dr inż. W. Błaszczak-Bąk, dr inż. J. Rapiński, dr inż. A. Bobojć, mgr inż. A. Krypiak-Gregorczyk, dr inż. A. Prątnicka

Elektroniczna technika pomiarowa – dr hab. inż. A. Wanic prof. UWM, dr inż. A. Dumalski, dr inż. R. Duchnowski 

Geodezja wyższa i astronomia – dr hab. inż. K. Świątek prof. UWM, dr inż. J. Lamparski

Geodezja wyższa i astronomia geodezyjna dr inż. J. Lamparski, prof. dr hab. inż. I. Gajderowicz, dr hab. inż. K. Świątek prof. UWM 

Geodezja wyższa i satelitarne techniki pomiarowe – dr inż. J. Lamparski

Technologie satelitarne GNSS w gospodarce przestrzennej – dr inż. J. Lamparski 

Budownictwo dr inż. K. Mroczkowski, dr inż. R. Sieradzki

Zarys budownictwa dr inż. K. Mroczkowski, dr inż. R. Sieradzki 

Mechanika budowli – dr inż. K. Mroczkowski

Pomiary przemieszczeń dr inż. K. Mroczkowski, mgr inż. K. Hejbudzka, dr inż. R. Sieradzki 

Specjalistyczne pomiary inżynieryjne – dr inż. K. Bojarowski

Geodezja fizyczna i grawimetria geodezyjna – dr hab. Z. Rzepecka prof. UWM 

Mapa numeryczna w zastosowaniach inżynierskich – dr inż. K. Bojarowski

Nowe technologie i metody pomiaru – dr hab. Z. Rzepecka prof. UWM, dr inż. J. Lamparski 

Wybrane technologie i metody pomiarowe – dr hab. Z. Rzepecka prof. UWM, dr inż. J. Lamparski

Pozycjonowanie satelitarne – dr hab. Z. Rzepecka prof. UWM 

Astrodynamical Foundations of Geodesy prof. dr hab. A. Drożyner

Astronomiczne podstawy geodezji – prof. dr hab. A. Drożyner 

Geodynamika – dr hab. inż. A. Krankowski prof. UWM

Geodynamika (ang.) – dr hab. inż. A. Krankowski, prof. UWM 

Matematyka prof. dr hab. A. Drożyner, dr inż. A. Bobojć, mgr A. Krypiak-Gregorczyk 

Geodezja dr hab. inż. W. Kamiński prof. UWM, dr inż. B. Wolak

Geodezja i kartografia dr inż. B. Świątek, dr inż. K. Dawidowicz, mgr inż. J. Janicka 

Podstawy geodezji i kartografii dr hab. inż. A. Krankowski prof. UWM, dr inż. M. Grala, dr inż. P. Wielgosz, dr inż. B. Wolak, mgr inż. A. Krypiak-Gregorczyk

Systemy informacji przestrzennej – dr inż. M. Leszczyńska, dr inż. C. Czyżewski dr inż. A. Janowski, dr inż. J. Kosakowski

Technologie internetowe w SIP dr inż. A. Janowski 

Kartografia prof. dr hab. inż. I. Gajderowicz, dr inż. J. Górski, dr inż. A. Janowski, dr inż. B. Wolak, dr inż. J. Kosakowski

Kartografia tematyczna – dr inż. J. Górski 

Systemy informacji o terenie dr inż. A. Janowski, dr inż. C. Czyżewski, dr inż. J. Kosakowski, dr inż. M. Leszczyńska 

Systemy informacji przestrzennej (SD – studia doktoranckie) prof. dr hab. inż. I. Gajderowicz, dr inż. M. Leszczyńska

Wybrane zagadnienia matematyki (SD – studia doktoranckie) – prof. dr hab. A. Drożyner 

Kartografia geobotaniczna (Wydział biologii) – dr inż. K. Bojarowski

Geodezja (WNT) inż. dr M. Grala, dr inż. P. Wielgosz, dr inż. K. Dawidowicz

Seminaria – dr inż. J. Lamparski, dr inż. G. Kopiejewski

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 Instytut Geodezji