10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 1

tel. 89 523 33 05

fax 89 523 47 68

e-mail: ig@geo.kortowo.pl

Instytut Geodezji

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje na swoją skrzynkę pocztową.

WYKAZ PRZEDMIOTÓW PROWADZONYCH PRZEZ PRACOWNIKÓW INSYTUTU GEODEZJI W ROKU AKADEMICKIM 2009/2010

Rachunek wyrównawczy i Zaawansowane metody opracowania obserwacji    prof. dr hab. inż. Z. Wiśniewski prof. zw. - kierownik, dr inż. Wojciech Cymerman, dr inż. Wioleta Błaszczak-Bąk, dr inż. Robert Duchnowski, dr inż. Andrzej Dumalski, dr inż. Sławomir Cellmer, dr inż. Jacek Rapiński

Podstawy geodezji z geomatyką dr hab. inż. Waldemar Kamiński prof. UWM, dr inż. Bogdan Wolak, dr inż. Andrzej Dumalski

Geodezja inżynieryjna prof. dr hab. inż. Alojzy Wasilewski, dr inż. Mirosław Grala, prof. dr hab. inż. Zbigniew Wiśniewski, dr inż. Sławomir Cellmer, dr inż. Krzysztof Bojarowski, dr hab. Zofia Rzepecka prof. UWM, dr inż. Jacek Rapiński, dr inż. Gabriel Kopiejewski

Podstawy geodezji z geomatyką – dr hab. inż. Krzysztof Świątek prof. UWM, dr inż. Barbara Świątek, dr inż. Karol Dawidowicz

Informatyka dr inż. Dariusz Gościewski, dr inż. Wioleta Błaszczak-Bąk, dr inż. Jacek Rapiński,  dr inż. Alina Prątnicka

Technologie informacyjne dr inż. Dariusz Gościewski, dr inż. Wioleta Błaszczak-Bąk, dr inż. Jacek Rapiński,  dr inż. Alina Prątnicka

Elektroniczna technika pomiarowa – dr hab. inż. Andrzej Wanic prof. UWM, dr inż. Andrzej Dumalski, dr inż. Robert Duchnowski

Geodezja wyższa i astronomia – dr hab. inż. Krzysztof Świątek prof. UWM, dr inż. Jacek Lamparski

Geodezja wyższa i astronomia geodezyjna dr inż. Jacek Lamparski, prof. dr hab. inż. Idzi Gajderowicz, dr hab. inż. Krzysztof Świątek prof. UWM

Geodezja wyższa i satelitarne techniki pomiarowe – dr inż. Jacek Lamparski

Technologie satelitarne GNSS w gospodarce przestrzennej – dr inż. Jacek Lamparski

Budownictwo – dr inż. Krzysztof Mroczkowski

Zarys budownictwa dr inż. Krzysztof Mroczkowski

Mechanika budowli – dr inż. Krzysztof Mroczkowski

Pomiary przemieszczeń dr inż. Krzysztof Mroczkowski, mgr inż. Karolina Hejbudzka,  

Specjalistyczne pomiary inżynieryjne – dr inż. Krzysztof Bojarowski

Geodezja fizyczna i grawimetria geodezyjna – dr hab. Zofia Rzepecka prof. UWM

Mapa numeryczna w zastosowaniach inżynierskich – dr inż. Krzysztof Bojarowski

Nowe technologie i metody pomiaru – dr hab. Zofia Rzepecka prof. UWM, dr inż. Jacek Lamparski

Wybrane technologie i metody pomiarowe – dr hab. Zofia Rzepecka prof. UWM, dr inż. Jacek Lamparski

Pozycjonowanie satelitarne – dr hab. Zofia Rzepecka prof. UWM

Geodezja – dr hab. inż. Waldemar Kamiński prof. UWM, dr inż. Bogdan Wolak

Geodezja i kartografia dr inż. Barbara Świątek, dr inż. Karol Dawidowicz, mgr inż. Joanna Janicka

Podstawy geodezji i kartografii   dr inż. Mirosław Grala,  dr inż. Bogdan Wolak 

Systemy informacji przestrzennej – dr inż. Małgorzata Leszczyńska, dr inż. Cezary Czyżewski, dr inż. Artur janowski, dr inż. Janusz Kosakowski

Technologie internetowe w SIP dr inż. Artur Janowski

Kartografia – prof. dr hab. inż. Idzi Gajderowicz, dr inż. Jacek Górski, dr inż. Artur Janowski, dr inż. Bogdan Wolak, dr inż. Janusz Kosakowski

Kartografia tematyczna dr inż. Jacek Górski

Systemy informacji o terenie – dr inż. Artur Janowski, dr inż. Cezary Czyżewski, dr inż. Janusz Kosakowski, dr inż. Małgorzata Leszczyńska

Systemy informacji przestrzennej (SD – studia doktoranckie) prof. dr hab. inż. Idzi Gajderowicz, dr inż. Małgorzata Leszczyńska

Kartografia geobotaniczna (Wydział Biologii) – dr inż. Krzysztof Bojarowski

Geodezja (WNT) inż. dr Mirosław Grala, dr inż. Karol Dawidowicz

Seminaria – dr inż. Jacek Lamparski, dr inż. Gabriel Kopiejewski

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 Instytut Geodezji