10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 1

tel. 89 523 33 05

fax 89 523 47 68

e-mail: ig@geo.kortowo.pl

Instytut Geodezji

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje na swoją skrzynkę pocztową.

dr inż. Artur Janowski
Nauka
2000-2001: nr 9 T12E011 16, tytuł: Analiza i Prognozowanie Wartości Nieruchomości, kierownik grantu:prof. Sabina Źróbek 2001-2003: nr 8 T12E005 21, tytuł: Badanie możliwości przetwarzania lotniczych obrazów cyfrowych przekazywanych za pomocą Internetu, kierownik grantu: dr hab. Zygmunt Paszotta, prof. UWM 2003-2004: nr 5 T12E015 24, tytuł: Opracowanie metod sporządzania map wartości gruntu w technologii geoinformacyjnej na potrzeby gospodarki nieruchomościami, kierownik grantu: prof. dr hab. Sabina Źróbek 2004-2006: nr 4 T12E 003 26 , tytuł: Multisensoralne przetwarzanie i analiza obrazów cyfrowych, kierownik grantu: dr inż. Piotr Sawicki 2004-2006: nr 4 4 T12E036 27, tytuł: Opracowanie koncepcji i próbne wdrożenie systemu gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości, kierownik grantu: dr inż Radosław Wiśniewski 2009- : 1554/B/TO2/2009/37, tytuł Algorytmy optymalizacji dla chmury punktów LiDAR wykorzystywanej do budowy NMT, kierownik grantu dr hab. inż.Waldemar Kamiński prof.UWM
Dydaktyka
Systemy informacji Terenowej Technologie Internetowe w SIP Kartografia
Jednostka
Instytut Geodezji
Publikacje
Gajderowicz I., Janowski A., Żarnowski A., 2000, Tendencje i problemy rozwoju SIP oraz WWW-SIP, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji Vol. 10, s. 37.1-37.7
Leszczyńska M., Janowski A., Górski J., 2000, Analiza porównawcza standardów metadanych Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji Vol. 10, s. 50.1-50.5
Janowski A., Szulwic J., 2000, Interaktywna akwizycja opracowań fotogrametrycznych - technologia LMC - Logical Management of Class (An Interactive Acquisition of Photogrammetric Projects), Sympozjum PTFiT, Fotogrametria, Teledetekcja i GIS u progu. Trzeciego Tysiąclecia
Gajderowicz I., Janowski A., Żarnowski A., 2000, Tendencje rozwojowe Systemów Informacji Geograficznej związane z opracowaniem WWW-SIG, Systemy Informacji Przestrzennej - X Konferencja Naukowo-Techniczna PTIP, Warszawa - Zegrze, czerwiec 2000
Janowski A., Paszotta Z., Szulwic J., 2001, Koncepcja technologii przetwarzania zdjęć fotogrametrycznych z wykorzystaniem lokalnych i rozległych sieci komputerowych,2001 AFKiT vol. 11, 26-28 września 2001, Kraków
Janowski A., Paszotta Z., Szulwic J., Zdjęcie z Internetu,2002, GEODETA 7/2002
Janowski A., Miałdun J., Szulwic J., Wyznaczanie przemieszczeń gruntu podczas modelowych badań laboratoryjnych z wykorzystaniem pseudoanaglifów, 2002, AFKiT vol. 11, Białobrzegi k. Warszawy, 2002
Janowski A., Szulwic J., Wronowski T., Nauczanie geodezji w środowisku dyscyplin geoinżynieryjnych poprzez analizę trendów, 2004. GEODEZJA - jej nauczanie i wykorzystanie w gospodarce, ISBN 83-909379-7-2, str. 107-115
Janowski A., Szulwic J., Fotogrametria internetowa w edukacji i gospodarce, 2004 GEODEZJA - jej nauczanie i wykorzystanie w gospodarce, ISBN 83-909379-7-2, str. 107
Janowski A., Szulwic J., Koncepcja analizy geoinformacyjnej obrazów rastrowych w rozwiązaniach fotogrametrycznych, 2004, GEODEZJA - jej nauczanie i wykorzystanie w gospodarce, ISBN 83-909379-7-2, str. 107-115
Janowski A., Sawicki P., Szulwic J.,Wizualizacja 3D w standardzie OpenGL obiektu architektonicznego na podstawie danych fotogrametrycznych, 2004,Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 14, ISBN 83-917952-2-5, ss. 271-278, Warszawa 2004
Janowski A., Szulwic J., Współczesne narzędzia programistyczne na usługach fotogrametrii i SIP, 2004, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 14, ISBN 83-917952-2-5, ss. 231-244, Warszawa 2004
Janowski A., Paszotta Z., Szulwic J., Prezentacja i zastosowanie systemu internetowych pomiarów obrazów fotogrametrycznych, 2004, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 14, ISBN 83-917952-2-5, ss. 259-270, Warszawa 2004
Janowski A., Paszotta Z., Szulwic J., 2004, Podstawy technologiczne systemu internetowych pomiarów obrazów fotogrametrycznych, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 14, ISBN 83-917952-2-5, ss. 245-258, Warszawa 2004
Janowski A., Sawicki P., Szulwic J., Advanced 3D Visualization of an Architectural Object in the OpenGL Standard, 2005, Proceedings of the ISPRS working group V/5 'Panoramic Photogrammetry Workshop' Berlin, Germany, 24-25.02.2005, International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, ISSN 1682-1750, Vol. XXXVI-5/W8
Janowski A., Misiun C., Szulwic J., Jakościowa analiza wykorzystania cyfrowej lotniczej kamery fotogrametrycznej w systemach informacji przestrzennej, 2005, Zeszyty Naukowe Politechniki Wrocławskiej Nr 114 Konferencje 45, ISSN 0324-9670, ss. 161-168
Janowski A., Szulwic J., Wróblewska D., Systemy informacji przestrzennej i systemy ekspertowe w zarządzaniu hałasem, 2005, Zeszyty Naukowe Politechniki Wrocławskiej Nr 114
Janowski A., Sawicki P., Szulwic J., Advanced 3D visualization of objects in close range, 2005: 7th International Conference on Optical 3-D Measurement Techniques, 3-5.10.2005, Wiedeń
Janowski A., Sawicki P., Szulwic J., Koncepcja internetowej bazy danych fotogrametrycznych bliskiego zasięgu, 2005 Roczniki Geomatyki
Janowski A., Sawicki P., Szulwic J., 2006, Internet Database for Photogrammetric Close Range Applications, Commission V Symposium „Image Engineering and Vision Metrology”
Źróbek S., Cellmer R., Janowski A., Kuryj J,2006, Propozycja technologii opracowania mapy wartości gruntów dla miasta Olsztyna, Przegląd Geodezyjny 10/2006
Janowski A, Szulwic J, Dembicki E., Zadroga B.,2007 Budowa kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną.,2007 Cyfrowy model terenu mierzei wiślanej wraz z oprogramowaniem. PIIG, ISSN 1896-8317
Janowski A., Sawicki P., Szulwic J.,2007„Metoda wizualizacji 3D w standardzie OpenGL obiektów bliskiego zasięgu” Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 16, 2007
Janowski A., Wiśniewski R. 2008. Gospodarowanie zasobami nieruchomości w warunkachrynkowych cz. I. Acta Scientiarium Polonorum. Administratio Locorum. Wydawnictwo UWM w Olsztynie.
Janowski A., Wiśniewski R. 2008. Gospodarowanie zasobami nieruchomości w warunkachrynkowych cz. II. Acta Scientiarium Polonorum. Administratio Locorum.Wydawnictwo UWM w Olsztynie.
Janowski A., Szulwic J.Numeryczny model terenu Mierzei Wiślanej i dna morskiego opracowanieautorskiej aplikacji, Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. - T. 16
Błaszczak W., Janowski A., 2009: Proposed Technology of LiDAR data processing to build DTM. Reports on Geodesy No. (2) 87, 2009. Research contributions in the field of engineering surveying within the period 2007-2008.
Błaszczak-Bąk W., Janowski A., Kamiński W., Rapiński J., 2010: Modification of Lidar Point Cloud Processing Methodology. XXIV FIG International Congress 2010. Sydney, Australia. CD-ROM.
A.Janowski, J.Szulwic, 2010 Geoinfomatyczna obsługa montażu prefabrykowanych elementów metalowych, Archives of Geomatics 2010: abstracts / red. D. Wróblewska, A. Jurkowska. - akład Geodezji, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska. : PG , 2010. - S. 30. - ISBN 978-83-930010-1-9
Błaszczak – Bąk W., Janowski A., Kamiński W., Rapiński J., 2010, Proposition of modification of aerial laser survey point cloud processing. Monografia "New Technology and instruments in survey", XXIII Konferencja Naukowo – Techniczna Katedr i Zakładów Geodezji Sekcji Specjalnej Geodezji na WN Polskiej Akademii Nauk, Światowy Dzień Hydrografii 2010 oraz Warsztaty Technologiczne, Geomatyka 2010, Gdańsk
W.Błaszczak – Bąk, A. Janowski, W. Kamiński, J. Rapiński, 2010, ALS data filtration with fuzzy logic, Journal of the Indian Society of Remote Sensing
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 Instytut Geodezji