10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 1

tel. 89 523 33 05

fax 89 523 47 68

e-mail: ig@geo.kortowo.pl

Instytut Geodezji

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje na swoją skrzynkę pocztową.

dr inż. Wioleta Błaszczak-Bąk
Kontakt
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, Instytu Geodezji, ul Oczapowskiego 1, 10-957 Olsztyn, tel. (89) 523 48 70, e-mail: wioleta.blaszczak@uwm.edu.pl
Biografia
2006: Dr Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, Instytut Geodezji
2001: Mgr inż. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Studia dzienne na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, specjalność: geodezja gospodarcza i systemy informacji przestrzennej
2001: Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Nauka
UDZIAŁ W GRANTACH NAUKOWYCH: a) 2005-2006 grant promotorski nr 4 T12E 019 28 z Komitetu Badań Naukowych, na temat „Optymalizacja dużych zbiorów wyników pomiaru zasilających bazy danych systemów informacji przestrzennej”, b) 2009-2011 współwykonawca grantu nr N N526 155437 na temat "Algorytmy optymalizacji dla chmury punktów LiDAR wykorzystywanej do budowy NMT".
STYPENDIA NAUKOWE: a)stypendium nr S1/116/2005/U/07/05 finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach działania 2.6: ,,Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006”.
Dydaktyka
Rachunek wyrównawczy, informatyka, technologie informacyjne
Jednostka
Instytut Geodezji
Zainteresowania naukowe
Zajmuję się problemami optymalizacji dużych zbiorów wyników pomiarów, np. opracowaniem chmury punktów lotniczego skaningu laserowego. Moje zainteresowania dotyczą metodologii opracowania danych ALS, a w szczególności filtracji i optymalizacji danych wykorzystywanych do generowania DTM.
Publikacje
Błaszczak W., Gościewski D., Ingielewicz P., 2001: Wizualizacja w układzie 2D i 3D jako etap oceny ruchów konstrukcji wysmukłej. Geodezja, Tom 7, Zeszyt 2. Kraków. str. 22-1 – 22-15.
Błaszczak W., Bojarowski K., Szacherska M. K., 2002: Zmiany układu przestrzennego okolic portu we Władysławowie w latach 1862-2000 z prezentacją 2D i 3D. Materiały XIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo - Technicznej „Rola nawigacji w zabezpieczeniu działalności ludzkiej na morzu”, Gdynia. CD-ROM.
Błaszczak W., 2005: Algorytm wstępnego przetwarzania danych pomiarowych w opracowaniu dużych zbiorów informacji. XI Sesja Naukowo-Techniczna „Aktualne problemy naukowe i techniczne prac geodezyjnych”. Zeszyty naukowe Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Olsztyn. str. 209-222.
Błaszczak W., Kamiński W., 2005: Metoda Visvalingama-Whyatta w procesie redukcji dużych zbiorów wyników pomiaru. XIX Jesienna Szkoła Geodezji „Geoinformacja dla wszystkich”. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Polanica Zdrój. str. 41-52.
Błaszczak W., Kamiński W., 2006: Douglas-Peucker and Visvalingam-Whyatt methods in the process of large sets of observatin results reduction. 3rd IAG Symposium on Geodesy for Geotechnical and Structural Engineering and 12th FIG Symposium on Deformation Measurement. Baden-Austria. CD-ROM.
Błaszczak W., Kamiński W., 2006: Large data sets and their study using Douglas-Peucker method. 8th Bilateral Geodetic meetnig Poland-Italy. Reports on Geodesy. No. 2 (77), Wrocław. str. 69-74.
Błaszczak W., Kamiński W., 2007: Data number reduction in measurement results set using optimization algorithm. FIG Working Week 2007. Strategic Integration of Surveying Services. The Hong Kong Institute of Surveyors. Hong Kong. CD-ROM.
Błaszczak W., Kamiński W., 2007: Optymalizacja dużych zbiorów wyników pomiaru zasilających bazy danych systemów informacji przestrzennej. Przegląd Geodezyjny nr 6/2007, str. 7-9.
Błaszczak W., Janowski A., 2009: Proposed Technology of LiDAR data processing to build DTM. Reports on Geodesy No. (2) 87, 2009. Research contributions in the field of engineering surveying within the period 2007-2008.
Błaszczak-Bąk W., Janowski A., Kamiński W., Rapiński J., 2010: Modification of Lidar Point Cloud Processing Methodology. XXIV FIG International Congress 2010. Sydney, Australia. CD-ROM.
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 Instytut Geodezji