10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 1

tel. 89 523 33 05

fax 89 523 47 68

e-mail: ig@geo.kortowo.pl

Instytut Geodezji

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje na swoją skrzynkę pocztową.

dr inż. Wioleta Błaszczak-Bąk
Kontakt
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, Instytu Geodezji, ul Oczapowskiego 1, 10-957 Olsztyn, tel. (89) 523 48 70, e-mail: wioleta.blaszczak@uwm.edu.pl
Biografia
2006: Dr Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, Instytut Geodezji
2001: Mgr inż. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Studia dzienne na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, specjalność: geodezja gospodarcza i systemy informacji przestrzennej
2001: Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Nauka
Udział w naukowych projektach badawczych:

2004 – 2005: Grant promotorski nr 4 T12E 019 28 z Komitetu Badań Naukowych, na temat „Optymalizacja dużych zbiorów wyników pomiaru zasilających bazy danych systemów informacji przestrzennej”. Główny wykonawca.

2004 – 2006: Stypendium nr S1/116/2005/U/07/05 finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżet Państwa w ramach działania 2.6: ,,Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006”. Kierownik.

2009 – 2011: Grant nr N N526 155437 na temat "Algorytmy optymalizacji dla chmury punktów LiDAR wykorzystywanej do budowy NMT". Kierownik zadań badawczych: Opracowanie matematyczne metod redukcji. Opracowanie metodologii przetwarzania chmury punktów LiDAR na potrzeby generowania NMT. Kierownik grantu dr hab. inż. Waldemar Kamiński, prof. UWM.

Staże w zagranicznych i krajowych ośrodkach naukowych lub akademickich:

01.12.2004 – 03.12.2004 Wrocław, Polska: Szkolenie: Infrastruktura danych przestrzennych w Polsce i Europie–strategia, standardy, metadane i generalizacja. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

01.04.2005 – 17.04.2005 Szczecin. Akademia Morska w Szczecinie
Staż naukowy na Wydziale Nawigacyjnym. Akademia Morska w Szczecinie. W trakcie stażu uczestniczyłam w Zebraniach Wydziału, zapoznał się z prowadzonymi badaniami i nawiązał współpracę.

01.03.2006 – 31.05.2006 Olsztyn. GEOFIX w Olsztynie.
Staż w ramach projektu „Regionalny transfer wiedzy UWM – staże pracowników i absolwentów w firmach” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.6 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006. GEOFIX w Olsztynie.

07.03.2015 – 28.03.2015 Nottingham. Wielka Brytania. The University of Nottingham. Staż ‘Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UWM w Olsztynie. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. The University of Nottingham. Nottingham Geospatial Institue.

26.09.2017 – 09.10.2017 Columbus. Stany Zjednozone Ameryki, USA, The Ohio State University. Staż naukowy w Collage of Engineering, Department of Civil, Environmental and Geodetic Engineering.

01.03.2017 – 05.03.2017 Zurich, Switzerland: Konsultacje naukowe u Michała Kowalika CurriedPython Consulting. Krótkoterminowy staż naukowy.
Dydaktyka
Rachunek wyrównawczy, informatyka, technologie informacyjne
Jednostka
Instytut Geodezji
Zainteresowania naukowe
Zajmuję się problemami optymalizacji dużych zbiorów wyników pomiarów, np. pochodzących z LiDAR (ALS, TLS, MLS). Moje zainteresowania dotyczą metodologii opracowania chmur punktów, a w szczególności filtracji i optymalizacji.
Publikacje
Błaszczak W., Gościewski D., Ingielewicz P., 2001: Wizualizacja w układzie 2D i 3D jako etap oceny ruchów konstrukcji wysmukłej. Geodezja, Tom 7, Zeszyt 2. Kraków. str. 22-1 – 22-15.
Błaszczak W., Bojarowski K., Szacherska M. K., 2002: Zmiany układu przestrzennego okolic portu we Władysławowie w latach 1862-2000 z prezentacją 2D i 3D. Materiały XIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo - Technicznej „Rola nawigacji w zabezpieczeniu działalności ludzkiej na morzu”, Gdynia. CD-ROM.
Błaszczak W., 2005: Algorytm wstępnego przetwarzania danych pomiarowych w opracowaniu dużych zbiorów informacji. XI Sesja Naukowo-Techniczna „Aktualne problemy naukowe i techniczne prac geodezyjnych”. Zeszyty naukowe Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Olsztyn. str. 209-222.
Błaszczak W., Kamiński W., 2005: Metoda Visvalingama-Whyatta w procesie redukcji dużych zbiorów wyników pomiaru. XIX Jesienna Szkoła Geodezji „Geoinformacja dla wszystkich”. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Polanica Zdrój. str. 41-52.
Błaszczak W., Kamiński W., 2006: Douglas-Peucker and Visvalingam-Whyatt methods in the process of large sets of observatin results reduction. 3rd IAG Symposium on Geodesy for Geotechnical and Structural Engineering and 12th FIG Symposium on Deformation Measurement. Baden-Austria. CD-ROM.
Błaszczak W., Kamiński W., 2006: Large data sets and their study using Douglas-Peucker method. 8th Bilateral Geodetic meetnig Poland-Italy. Reports on Geodesy. No. 2 (77), Wrocław. str. 69-74.
Błaszczak W., Kamiński W., 2007: Data number reduction in measurement results set using optimization algorithm. FIG Working Week 2007. Strategic Integration of Surveying Services. The Hong Kong Institute of Surveyors. Hong Kong. CD-ROM.
Błaszczak W., Kamiński W., 2007: Optymalizacja dużych zbiorów wyników pomiaru zasilających bazy danych systemów informacji przestrzennej. Przegląd Geodezyjny nr 6/2007, str. 7-9.
Błaszczak W., Janowski A., 2009: Proposed Technology of LiDAR data processing to build DTM. Reports on Geodesy No. (2) 87, 2009. Research contributions in the field of engineering surveying within the period 2007-2008.
Błaszczak-Bąk W., Janowski A., Kamiński W., Rapiński J., 2010: Modification of Lidar Point Cloud Processing Methodology. XXIV FIG International Congress 2010. Sydney, Australia. CD-ROM.
Błaszczak-Bąk W., Janowski A., Kaminski W., Rapiński J., 2010: Proposition of aerial laser survey point cloud methodology modification. XXII I Konferencja Naukowo - Techniczna Katedr i Zakładów Geodezji Sekcji Specjalnej Geodezji na Wydziałach Niegeodezyjnych Polskiej Akademii Nauk, Rozdział w monografii. Archives of Geomatics 2010, Gdańsk, pp. 7 -17.
Błaszczak-Bąk W., Janowski A., Kamiński W., Rapiński J., 2011: A modified methodotogy for analysing ALS observations., Reports on Geodesy, 90(1), pp. 31-39
Rapiński J., Janowski A., Kamiński W., Błaszczak-Bąk W., 2011: ALS Data Filtration with Fuzzy Logic, Journal of Indian Society of Remote Sensing, 39, pp. 591-597.
Błaszczak-Bąk Wioleta, Janowski Artur, Kamiński Waldemar, Rapiński Jacek, 2011: Optimization algorithm and filtration using the adaptive TIN model at the stage of initial processing of the ALS point cloud. Canadian Journal of Remote Sensing, 37(6), pp. 583-589. DOI: 10.5589/m12-001.
Błaszczak-Bąk W., 2012: The impact of optimizing the number of points of ALS data set on the accuracy of the generated DTM. Technical Science, Vol. 15(2), pp. 256-278.
Błaszczak-Bąk W., Sobieraj A., 2013: Impact of optimization of ALS point cloud on classification, Technical Sciences, 2(16), pp. 147-164.
Janowski A., Błaszczak-Bąk W., Kamiński W., Rapiński J., 2015: Application of the Msplit method for filtering airborne laser scanning datasets to estimate digital terrain models , International Journal of Remote Sensing, 36(09), pp. 2421 – 2437.
Pająk K., Błaszczak-Bąk W., Sobieraj A., 2015: Evaluation of the semivariogram am selection on the kriging interpolation accuracy, 15th International Multidisciplinary Scientific GeoConferences SGEM2015. Conference proceedings SGEM2015, Book 2, Vol. 2, pp. 235-246
Błaszczak-Bąk W., Janicka J., Pająk K., Sobieraj A., 2015: Problem jednoznacznej identyfikacji słupa elektroenergetycznego w procesie inwentaryzacji linii wysokiego napięcia metodą lotniczego skaningu laserowego. Przegląd Geodezyjny, 4/2015, pp. 7-10.
Błaszczak-Bąk W., Janicka J., Sobieraj A., 2015: Zastosowanie lotniczego skaningu laserowego do oceny stanu dróg w planowaniu transportu. Logistyka, 2015(4),pp. 2478-2486.
Błaszczak-Bąk W., Janicka J., Sobieraj A., 2015: Porównanie pomiarów z inwentaryzacji linii wysokiego napięcia za pomocą lotniczego skaningu laserowego oraz tachimetrii. Journal of Civil Engineering, Environment and Architectur), pp. 155-166
Błaszczak-Bąk W., Sobieraj A., 2015: Point cloud unification with optimization algorithm, Technical Sciences, 18(4),pp. 271-282
Błaszczak-Bąk W., Sobieraj A., 2016: Application of regression line to obtain specifies number of points in reduced large datasets, IEEE Xplore Digital Library,Geomatics.2016.16, pp. 40-44.
Błaszczak-Bak W., Janica J., Sobieraj-Żłobińska A., 2016: Applying RANSAC algorithm for fitting scanning strips form airborne laser scanning, Civil and Environmental Engineering Reports.
Błaszczak-Bąk W., Sobieraj-Żłobińska A., Szulwic J., Minkowska E., 2016: Skaning laserowy jako technologia wielu zastosowań - pomiary geodezyjne na potrzeby architektów, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska, Vol. 164 (44), pp. 73-82.
Błaszczak-Bąk Wioleta, Pajak Katarzyna, Sobieraj Anna, 2016: Influence of datasets decreased by applying reduction and generation methods on Digital Terrain Models. Acta Geodynamica et Geomaterialia, Vol.13/4(184), pp. 361–366. DOI: 10.13168/AGG.2016.0018.
Błaszczak-Bąk Wioleta, Janowski Artur, Srokosz Piotr, 2016: High performance filtering for big datasets from Airborne Laser Scanning with CUDA technology. Survey Review. Vol. 50. Issue 360, pp.262-269. DOI:10.1080/00396265.2016.1264180
Błaszczak-Bąk Wioleta, 2016: New Optimum Dataset method in LiDAR processing. Acta Geodynamica et Geomaterialia, Vol13/No.4(184), pp. 381-388. DOI: 10.13168/AGG.2016.0020.
Błaszczak-Bąk W., Sobieraj-Żłobińska A., 2017: How to Properly Plan the Reduction in the LIDAR Big Dataset? FIG Working Week 2017 Surveying the world of tomorrow - From digitalisation to augmented reality. Helsinki, Finland, May 29–June 2, 2017
Błaszczak-Bąk W., Sobieraj A., 2017: Metoda OptD do redukcji danych w opracowaniu wyników pomiarów linii elektroenergetycznych. Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture, tom XXXIV, 64 (4/II/2017).
Błaszczak-Bąk Wioleta, Sobieraj-Żłobińska Anna, Kowalik Michał, 2017: The OptD-multi method in LiDAR processing. Measurement Science and Technology. Vol. 8, No. 7, 075009 DOI:10.1088/1361-6501/aa7444.
Błaszczak-Bąk W., Sobieraj-Żłobińska A., Wieczorek B., 2018: The Optimum Dataset method – examples of the application. E3S Web Conf. 26 00005 (2018)
Błaszczak-Bąk W., Zoltan Koppanyi, Charles Toth., 2018: Reduction method for Mobile Laser Scanning data. ISPRS International Journal of Geo-Information, Vol. 7, Issue 7, 285.
Błaszczak-Bąk Wioleta, Poniewiera Marian, Sobieraj-Żłobińska Anna, Kowalik Michał, 2018: Reduction of measurement data before DTM generation vs. DTM generalization. Survey Review.DOI: 10.1080/00396265.2018.1474685
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 Instytut Geodezji