10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 1

tel. 89 523 33 05

fax 89 523 47 68

e-mail: ig@geo.kortowo.pl

Instytut Geodezji

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje na swoją skrzynkę pocztową.

dr inż. Sławomir Cellmer
Biografia
1993-1994 - OPGK sp. z o.o. w Olsztynie
od 1994 Instytut Geodezji
Dydaktyka
Geodezja inżynieryjna
Zaawansowane Metody Opracowania Obserwacji
Geometryczne Podstawy Analizy Deformacji
Zainteresowania naukowe
Opracowanie sygnałów GNSS
Teoretyczne podstawy opracowania obserwacji
Geometria obliczeniowa
Modelowanie deformacji
Publikacje
Cellmer S., 2004, Theoretical Minimum Value of PDOP Determination Technical Sciences, No 7,Y. 2004. Olsztyn (s.123-130)
Cellmer S., 2005, Common adjustment of heterogenous observations for deformation analysis of the motorway bridge over Vistula near Toruń, Reports on Geodesy No.3 (74) Warszawa (s.211-218).
Cellmer S., 2005, Algorytm wyznaczania wektorów GPS w pomiarach realizacyjnych Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Wrocław 2005. (s.69-76).
Cellmer S., 2005, Ustalenie optymalnej konfiguracji geometrycznej satelitów GPS oraz lokalizacji pseudolitów, 2005, Technical Science (aneks), Olsztyn (s. 17-26).
Rzepecka Z., Wasilewski A., Cellmer S., (2005), Analiza wyznaczeń statycznych z obserwacji GPS i pseudolitów, Technical Science (aneks), Olsztyn (s. 7-16).
Rzepecka Z., Wasilewski A., Cellmer S., (2005), Integration of GPS and Pseudolites – Studies of Effect on Vector Determination, Reports on Geodesy, No 3(74), Warszawa
Rzepecka Z., Wasilewski A., Cellmer S., Rapiński J., (2006), Integration of GPS and Pseudolites – Effect on Height Determination Accuracy, Proceedings of XI FIG Symposium on Deformation Measurements, Baden, Austria, May 2006
Cellmer S., Rapiński J., Rzepecka Z., (2006) Preliminary test of GPS + PL positioning algorithm for engineering geodesy. 3 rd. IAG Symposium on Geodesy for Geotechnical and Structural Engineering and 12 th. FIG Symposium on Deformation Measurements, Baden, Austria.
Rapiński J., Cellmer S., 2007, Wpływ dołączenia obserwacji od pseudosatelity na wyrównanie sieci GPS, Geomatics and Environmental Engineering, vol. 1 No. 1/1, AGH Kraków
Rzepecka Z., Wasilewski A., Cellmer S., Rapiński J., 2007, Differences in mathematical models of GPS and pseudolite observation equations. Reports on Geodesy No.1 (82), 2007 (s. 295-302).
Cellmer S., Rzepecka Z., (2008), Common adjustment of GPS baselines with classical measurements Proceedings of The 7th International Conference Environmental Engineering, Vilnius, May 22-23, 2008.(s.1284-1287)
Cellmer S. (2008), Integer Least Squares Adjustment with condition equations. Proceedings of The 7th International Conference Environmental Engineering, Vilnius, May 22-23, 2008. (s.1281-1283)
Cellmer S., (2009): Proposal for new strategy in precise positioning, Reports on Geodesy, No 2(87), IGGA WUT, Warsaw, pp. 77-85.
Cellmer S., Rapiński J., (2010): Linearisation problem in pseudolite surveys, Journal of Applied Geodesy. Vol. 4, Issue 1, pp 33–39
Cellmer S., Wielgosz P., Rzepecka Z., (2010): Modified Ambiguity Function Approach for GPS Carrier-phase Positioning, Journal of Geodesy vol. 84,pp. 264-275.
Wielgosz P., Cellmer S., Rzepecka Z., Paziewski J. and Grejner-Brzezinska D. (2011) Troposphere modeling for precise GPS rapid static positioning in mountainous areas. Measurement Science and Technology. vol. 22 No 4, pp. 45101-45109
Cellmer S., (2011): The real time precise positioning using MAFA method, The 8th International Conference ENVIRONMENTAL ENGINEERING, selected papers, vol . III, Vilnius, pp.1310-1314
Cellmer S.,(2011): Instant precise positioning using MAFA method, rozdział monografii: Actual problems in modern geodesy, Selected papers of the Survey Engineering Group, Institute of Geodesy, University of Warmia and Mazury in Olsztyn
Cellmer S. (2011), Using the Integer Decorrelation Procedure to increase of the efficiency of the MAFA Method, Artificial Satellites, Vol. 46, No. 3 pp.103-110
Cellmer S. (2011), On-the-fly ambiguity resolution using an estimator of the modified ambiguity covariance matrix for the GNSS positioning model based on phase data, Artificial Satellites, Vol. 47, No. 3 pp.81-90
Rapiński J., Cellmer S. (2011) Tests of Selected Automatic Positioning Systems in Post-Processing Mode, Technical Sciences, No 14 (1), pp. 45-56
Cellmer S. (2012), A Graphic Representation of the Necessary Condition for the MAFA Method. Transactions on Geoscience and Remote Sensing vol. 50 Issue 2, pp. 482 - 488
Rapiński J., Cellmer S., Rzepecka Z. (2012) Modified GPS/Pseudolite navigation message Journal of Navigation, Vol. 65, Issue: 4, pp. 711-716
Rapiński J., Koziar M., Rzepecka Z., Cellmer S., (2012) Some considerations in designing a GPS pseudolite, Artificial Satellites, Vol. 47, No. 1, pp. 1-11
Rapiński J., Cellmer S., Rzepecka Z. (2012) Pseudolite signal tests, Artificial Satellites, Vol. 47, No. 4, pp.147-153
Cellmer S. (2012) Wykorzystanie funkcji nieoznaczoności pomiaru fazowego do wyznaczania precyzyjnej pozycji w czasie rzeczywistym, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Budownictwo i Inżynieria Środowiska, Nr 283, z. 59, str 61-69
Cellmer S. (2012) Single-epoch precise positioning using Modified Ambiguity Function Approach, Technical Sciences 16(4), pp. 265-280
Cellmer S., Paziewski J., Wielgosz P. (2013) Fast and precise positioning using MAFA method and new GPS and Galileo signals, Acta Geodynamica et Geomaterialia, v. 10, No. 3(171), 2013
Cellmer S., (2013), Search procedure for improving Modified Ambiguity Function Approach, Survey Review, Vol. 45, Issue 332, pp. 380-385
Cellmer S. (2014) Least fourth powers: optimisation method favouring outliers, Survey Review, DOI: http://dx.doi.org/10.1179/1752270614Y.0000000142
Cellmer S., (2014), Approximation of ambiguity covariance matrix for integer de-correlation procedure in single-epoch GNSS positioning, The 9th International Conference Environmental Engineering, selected papers, DOI: 10.3846/enviro.2014.198
Marta Skała-Szymańska, Cellmer S., Jacek Rapiński, (2014), Use of Nelder-Mead simplex method to arc fitting for railway track realignment, The 9th International Conference Environmental Engineering, selected papers, DOI: 10.3846/enviro.2014.244
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 Instytut Geodezji