10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 1

tel. 89 523 33 05

fax 89 523 47 68

e-mail: ig@geo.kortowo.pl

Instytut Geodezji

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje na swoją skrzynkę pocztową.

dr inż. Karol Dawidowicz
Kontakt
Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie, Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, Instytu Geodezji, ul Oczapowskiego 1, 10-957 Olsztyn, tel. 89 523 4526, e-mail: karol.dawidowicz@uwm.edu.pl
Biografia
Tytuły i stopnie naukowe:
a) magistra: Akademia Rolniczo-Techniczna, 1993
c) doktora: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Geodezji i gospodarki Przestrzennej, 2001
Organizacja
Stowarzyszenie Geodetów Polskich
Dydaktyka
Podstawy geodezji z geomatyką
Geodezja fizyczna i grawimetria geodezyjna
Geodezja wyższa i astronomia geodezyjna
Jednostka
Instytut Geodezji
Zainteresowania naukowe
Satellite Levelling, Antenna Phase Center Variations, Precise Point Positioning
Publikacje
Dawidowicz K., Światek K., 2004, Satelitarnie czy klasycznie? Analiza porównawcza współczesnych modeli geoidy dla obszaru Polski, Magazyn Geoinformacyjny GEODETA, nr 3(106), strony 22-25.
Dawidowicz K., Światek K., 2004, Problemy unifikacji pionowych układów odniesienia w Europie, Technical Sciences, suplement 2, Olsztyn 2005, strony 135–149.
Dawidowicz K., Światek K., 2005, Niwelacja satelitarna GPS w oparciu o pomiar na jednej częstotliwości, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej No. 114, seria: Konferencje No. 45, strony 85–91.
Dawidowicz K., Światek K., 2007, Długość sesji obserwacyjnej GPS do niwelacji satelitarnej, Biuletyn Naukowy UWM w Olsztynie, nr 28, strony 65–71
Dawidowicz K., 2007, Analiza opracowania obserwacyjnej GPS do wyznaczania wysokości, Biuletyn Naukowy UWM w Olsztynie, nr 28, strony 59-64
Dawidowicz K., J. Lamparski, Światek K., 2008, Wyznaczanie wysokości z wykorzystaniem niwelacji satelitarnej, Acta Scientiarum Polonorum seria Geodesia et Descriptio Terrarum; nr 7(1)2008, strony 29-34
Dawidowicz K., Świątek K., 2008, Some aspects of GPS observation elaboration for heights appointment requirements, Proceedings of The 7th International Conference Environmental Engineering, Vilnius, May 22-23, strony 1300 - 1304
Dawidowicz K., Świątek K., 2009, Analiza opracowania pomiarów satelitarnych GPS oprogramowaniem komercyjnym w kontekście wyznaczania wysokości, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej 129; seria Konferencje 54; strony 67-74
Dawidowicz K., 2010, Antenna phase center variations corrections in processing of GPS observations with use of commercial software, Technical Sciences No 13, strony 120-132.
Dawidowicz K., 2011, “PROBLEM OF ANTENNA PHASE CENTR VARIATIONS IN SATELLITE LEVELLING”, ACTA SCIENTIARUM POLONORUM SERIA: GEODESIA ET DESCRIPTO TERRARUM. 10(2) 2011 pg: 17-30
Dawidowicz K., 2011, “COMPARISON OF USING RELATIVE AND ABSOLUTE PCV CORRECTIONS IN SHORT BASELINE GNSS OBSERVATION PROCESSING”, ARTIFICIAL SATELLITES, Vol.46, No. 1 – 2011. pg: 19-31.
Dawidowicz K., 2011, “WYKORZYSTANIE WIRTUALNYCH STACJI SYSTEMU ASG-EUPOS DO WYZNACZANIA WYSOKOSCI W STATYCZNYCH POMIARACH GPS”, ACTA SCIENTIARUM POLONORUM SERIA: GEODESIA ET DESCRIPTO TERRARUM. 10(4) 2011 pg: 21-34
Dawidowicz K., 2012, „GNSS SATELLITE LEVELLING USING THE ASG-EUPOS SYSTEM SERVICES”, TECHNICAL SCIENCES No 15(1), Y 2012, pg. 35-48
Dawidowicz K., 2012, “ANTENNA CALIBRATION MODELS IN HEIGHT DETERMINATIONS IN ASG-EUPOS’ POZGEO-D SERVICE – A CASE STUDY”, ARTIFICIAL SATELLITES, Vol.47, No. 4 pg: 155-167
Dawidowicz K., Świątek K. 2013. Heights determination in KORTOWO object using ASG-EUPOS services. GIS Forum: GIS and its implementations, ISBN 978-953-6129-35-5 Zagreb Croatia: 179 – 191
Dawidowicz K. 2013. Impact of different GNSS antenna calibration models on height determination in the ASGEUPOS network: a case study. Survey Review, Vol. 45, No. 332: 386 – 394
Dawidowicz K. 2013. Analysis of height determination using the ASG-EUPOS NAWGEO service. Technical Sciences, No. 16(1): 19 - 40
Krzan G., Dawidowicz K., Świątek K. 2013. Analysis of current position determination accuracy In Natural Resources Canada Precise Point positioning service. Artificial Satellites, Vol. 48, No. 3: 111 - 124
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 Instytut Geodezji