10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 1

tel. 89 523 33 05

fax 89 523 47 68

e-mail: ig@geo.kortowo.pl

Instytut Geodezji

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje na swoją skrzynkę pocztową.

mgr inż. Karolina Hejbudzka
Kontakt
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, Instytu Geodezji, ul Oczapowskiego 1, 10-957 Olsztyn, tel. (89) 523 48 70 e-mail: karolina.hejbudzka@uwm.edu.pl
Biografia
2007: Mgr inż. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Studia dzienne na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, kierunek: geodezja i kartografia, specjalność: geodezja i systemy informacji przestrzennej;
od 2007: studia doktoranckie na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej;
od 2.01.2011: asystentka w Instytucie Geodezji
Nauka
01.10.2008r. - 30.09.2010r. otrzymanie stypendium doktoranckiego w ramach projektu systemowego "DrINNO - zwiększenie podaży technologicznej w województwie warmińsko-mazurskim poprzez stypendia dla doktorantów";

01.09.2009r. - 28.02.2010r studia w ramach programu Erasmus w Delft University of Technology, Holandia;

01.09.2009r. - 31.05.2010r staż naukowy w jednostce Optical and Laser Remote Sensing, Institute of Earth Observation and Space systems (DEOS), Faculty of Aerospace Engineering, Delft University of Technology, Holandia pod opieką dr R. Lindenbergh;

2010 Sprawozdanie z badań archeologicznych w miejscowości Bezławki, gm Reszel, woj. warmińsko-mazurskie, stanowisko II (zamek), AZP 19-68/1, Gdańsk (część dotycząca wykonania pomiarów naziemnym skanerem laserowym oraz opracowania pozyskanych danych)

04.08.2010 Wykonanie pomiaru piwniczki odkrytej w trakcie prac archeologicznych na terenie Starówki w Barczewie, w ramach zadań promocyjnych projektu „Rewitalizacja wschodniej części Starego Miasta w Barczewie” Barczewo.

05.2011- 12.2011 - uzyskanie dotacji na finansowanie badań naukowych dla Młodych Pracowników Naukowych i Doktorantów;

01.11.2011- 19.11.2011 - staż naukowy w jednostce Optical and Laser Remote Sensing, Institute of Earth Observation and Space systems (DEOS), Faculty of Aerospace Engineering, Delft University of Technology, Holandia pod opieką dr R. Lindenbergh;

15.04.2012 - 15.11.2012 realizacja projektu: "Bezławki – ocalić od zniszczenia" dofinansowywanego w ramach Programu: Dziedzictwo Kulturowe, Priorytet: Ochrona zabytków archeologicznych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, na mocy podpisanej umowy nr 01413/12/FPK/NID z dnia 07.05.2012r. wykonawca części związanej z naziemnym skanerem laserowym – pomiar oraz opracowanie wyników pozyskanych z naziemnego skanera laserowego;

03.2012 - 06.2012 odbycie kursu dokształcającego w zakresie doskonalenia pedagogicznego nauczycieli akademickich Uniwersytetu organizowanego przez Katedrę UNESCO UWM oraz Biuro ds. Kształcenia i Spraw Studenckich;

14.09.2012 - 23.09.2012 inwentaryzacja stanowiska archeologicznego w rejonie Negotino w Macedonii (wykonanie pomiarów geodezyjnych w ramach projektu międzynarodowego "Badania poszukiwawcze i wykopaliskowe w rejonie Negotino w Macedonii" we współpracy z Instytutem Archeologii Uniwersytetu Gdańskiego (umowa trójstronna o współpracy z Muzeum Narodowym w Macedonii i Instytutem Studiów Klasycznych i Orientalnych (IVECO) w Walencji (N. Sekunda, S. Jędraszek);

29.10.2012 - 15.11.2012 wykonanie dokumentacji stanowiska archeologicznego - Barbakan - w Olsztynie z wykorzystaniem naziemnego skanera laserowego

24.11.2012 pomiar i wykonanie dokumentacji ugięcia (przemieszczenia poziomego i pionowego) całego łuku stalowego w trakcie obciążenia na skręcanie na moście w ciągu ulicy Łuczniowskiej w Gdańsku z wykorzystaniem naziemnego skaningu laserowego;

2012 realizacja projektu dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Województwa Warmińsko – Mazurskiego: "Znaleziska skarbów monet średniowiecznych na Pojezierzu Iławskim", (program "Dziedzictwo kulturowe", priorytet "Ochrona zabytków archeologicznych", zadanie nr 2649/12/FPK/NID),
Organizacja
Od lutego 2009r. działam w Naukowym Kole Studentów Geodezji i Kartografii „Nadir”
Od stycznia 2012r. członek Sekcji Geodezji Inżynieryjnej Komitetu Geodezji PAN

Dydaktyka
Pomiary przemieszczeń

Jednostka
Instytut Geodezji
Zainteresowania naukowe
naziemny skaning laserowy, pomiary przemieszczeń, programowanie w Pythonie i Matlabie

Publikacje
K. Hejbudzka „Porównanie dokładności wyznaczenia odległości uzyskanych z pomiaru naziemnym skanerem laserowym w zależności od metod obserwacji i opracowania wyników”. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Wrocław 2009 pp.143-151
K. Hejbudzka, W. Kamiński “Utilization of Terrestrial Laser Scanner Leica ScanStation for stocktaking Measurements on an example of a spherical dome” Reports on Geodes, No2 (87) 2009, pp. 145- 152. Wydawca Katedra Geodezji i Astronomii Geodezyjnej, Warszawa
A. Dumalski, K. Hejbudzka “An Attempt at Using a Terrestrial Laser Scanner for Detecting Minimal Displacement and Objects’ Deformations” ( XXIV FIG International Congress 2010 “Facing the Challenges-Building the Capacity” Sydney, Australia, CD-ROM
K.Hejbudzka, R.Lindenbergh, S. Soudarissanane, A.Humme “Influence of atmospheric conditions on the range distance and number of returned points in Leica ScanStation 2 point clouds.” International Archives of Photorammetry, Remote Sensing and Spatial Information Science, Vol. XXVIII, Part 5, Commission V Symposium, Newcastle upon Tyne, UK, 2010 pp. 282- 287
R. Lindenbergh, S. Soudarissanane, S. de Vries, M. de Schipper, K. Hejbudzka, K. Duijnmayer, B. van Goor and A.Cohen “Eolian Sand Transport Monitored by Terrestrial Laser Scanning” ISPRS Commission V “Close Range Image Measurement Techniques” International Archives of Photorammetry, Remote Sensing and Spatial Information Science, Vol. XXVIII, Part 5, Commission V Symposium, Newcastle upon Tyne, UK, 2010 pp. 393-398
K. Hejbudzka, A. Dumalski “Investigating the accuracy of spatial coordinates of modeled HDS target center depending on the Range from terrestrial laser scanner measurements” Reports on Geodesy, No 1 (90) 2011, Warszawa 2011
K. Hejbudzka, A. Dumalski "Jak przygotować się do prowadzenia pomiarów naziemnym skanerem laserowym" magazyn Nowa Geodezja w Praktyce nr 1(2012), str.57-61, Wydawnictwo FORUM SP.z o.o. Poznań;
A. Dumalski, K. Hejbudzka "Technologie skaningu laserowego" magazyn Nowa Geodezja w Praktyce nr 3(2012), str. 59-63, Wydawnictwo FORUM SP.z o.o. Poznań;
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 Instytut Geodezji